INEX

Van koe tot glas

Aankomst van de rauwe melk bij Inex

Aankomst van de rauwe melk bij Inex

Van zodra de melk aankomt in de zuivelfabriek wordt er nogmaals een staal voor kwaliteitscontrole
genomen en dit vooraleer de melk in de grote opslagtanks wordt overgepompt. Van zodra de melk
in de diverse opslagtanks aankomt begint de verwerking.