INEX

Producten

Room 35% v.g. 1000kg

0 Room 35% v.g. 1000kg

Downloads

De INEX 35% room werd ontwikkeld om te voldoen aan de specifieke noden van de industriële gebruiker.
De room is verpakt in een plastic Big Bag van 1000L, deze zit op zijn beurt in een metalen plooicontainer.
De plooicontainer heeft onderaan een kraan om de Big Bag te ledigen. Na lediging wordt de zak uit de container gehaald en wordt opgeplooid teruggezonden.
De volledige stroom werd geoptimaliseerd om een minimum aan verpakkingsmateriaal en ruimte te gebruiken.